Copyright
Alle werken die op deze website van RoxBouw getoond worden, zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RoxBouw is het niet toegestaan om afbeeldingen en teksten van deze werken te gebruiken in andere websites of voor enige andere toepassing. Deze website kan gegevens bevatten die zijn beschermd door copyright en door andere wet- of regelgeving inzake copyright van derden en deze zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd.

Verantwoording/aansprakelijkheid
ROX Bouw heeft deze website met zorgvuldigheid laten samenstellen naar beste kennis en weten. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan. Claims t.a.v. schade en garantie veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten. RoxBouw is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen. Deze website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar websites die worden beheerd door derden. RoxBouw is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites.